MENU

KADAR SEWAAN DEWAN MERDEKA,TAPAH/DEWAN MUHIBBAH,BIDOR/DEWAN SERI SUNGKAI,SUNGKAI

Bil Perkara Kadar Sewa
1

Jamuan/Perkahwinan

Wang Pertaruhan

RM 800.00/sehari

RM 300.00

2

Karnival/Ekspo

Wang Pertaruhan

RM 1,000.00/sehari

RM 500.00

3 Arena Merdeka RM 300.00/sehari

Untuk borang permohonan sewaan sila klik disini.