MENU

KADAR SEWAAN GELANGGANG

Bil Perkara Kadar Sewa
1 Gelanggang Badminton

RM 10.00 x 1 Jam x 1 Gelanggang

(Siang & Malam)

2 Gelanggang Tenis

RM 15.00 x 1 gelanggang x 1 jam (Siang)

RM 30.00 x 1 gelanggang x 1 jam (Malam)

3 Gelanggang Sepak Takraw

RM 15.00 x 1 gelanggang x 1 jam (Siang)

RM 30.00 x 1 gelanggang x 1 jam (Malam)

4 Gelanggang Bola Jaring

RM 15.00 x 1 gelanggang x 1 jam (Siang)

RM 30.00 x 1 gelanggang x 1 jam (Malam)