MENU

KEW.PA-24

No Sebutharga : MDT/JP/1/2017

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Majlis Daerah Tapah,

Jalan Stesyen,

35000 Tapah.

  1. Tawaran adalah dipelawa dari Syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut :

BIL

KETERANGAN ASET

 

KUANTITI

HARGA SIMPANAN

JENIS

NOMBOR PENDAFTARAN

 

  1.  

 

PAJERO

ACX 4865

1

4,000.00

  1.  

PAJERO

AEU 2003

1

8,000.00

  1.  

LORI RORO

ACV 4105

1

7,000.00

  1.  

KOMPAKTOR

WJX 8227

1

8,000.00

 

  1. Aset boleh dilihat pada 11 Oktober 2017 di antara jam 9.00 pagi hingga 3.00 petang di Stor Kenderaan Majlis Daerah Tapah (Bersebelahan Stor Kenderaan JKR)

3.       Tawaran  sebutharga  boleh  dibuat  dengan  menggunakan  Borang Sebutharga Pelupusan  Aset  Kerajaan  (KEW.PA 25) yang  boleh  diperolehi   di  alamat seperti di para 4.   Tawaran hendaklah sah bagi tempoh  90  hari.

 

4.       Semua  tawaran  dengan   maklumat   yang  lengkap  hendaklah   menggunakan sampul  surat  berlakri  dan  ditanda   MDT/JP/1/2017 dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga  di alamat:-

Jabatan Perbendaharaan

Majlis Daerah Tapah,

Jalan Stesyen,

35000 Tapah, Perak.

 

5.       Tarikh tutup  sebutharga pada 27 Oktober 2017 jam 12.00 tengahari.

             Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.