MENU

Sebutharga    ini     dipelawa   di Pejabat   Yang   Dipertua    Majlis Daerah Tapah    sehingga 14 JULAI, 2018  jam   12.00 tengahari daripada Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan bertaraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Majlis Daerah Tapah di atas tajuk kepala yang masih dibenarkan menyertai sebutharga bagi menjelaskan kerja-kerja berikut:-

BIL NO. SEBURHARGA TAJUK
1 NO:23/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN & LORONG BELAKANG DI TAMAN PERMAI SUNGKAI
2 NO:24/2018 MENAIKTARAF PERPARITAN DI JALAN MUHIBBAH 15/2 DAN SELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DI KG TERSUSUN MUHIBBAH BATU 33 TEMOH
3 NO:25/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LORONG BELAKANG DI TAMAN MAJU JAYA, BIDOR
4 NO:26/2018 MENAIKTARAF PERPARITAN TEPI PADANG DAN SELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DAN LORONG BELAKANG DI TAMAN BIDOR JAYA, BIDOR
5 NO:27/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DI RPA 2, TAPAH ROAD
6 NO:28/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LONGKANG BELAKANG DI TAMAN SRI TAPAH, TAPAH
7 NO:29/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DI RPT SERENTANG, BIDOR
8 NO:30/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LORONG BELAKANG TAMAN BATANG PADANG, BIDOR
9 NO:31/2018 SELENGGARA PERMUKAAN JALAN, PERPARITAN JALAN KIB 10, KAWASAN INDUSTRI JALAN SUNGKAI, BIDOR
10 NO:32/2018 SELENGGARA PERPARITAN TEPI JALAN ANTARA TAMAN BUKIT BIDOR DAN KAMPUNG BARU BIDOR
11 NO:33/2018 MELEBAR DAN MENAIKTARAF PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DI KG TERSUSUN BATU 2 TAMBAHAN, JALAN BIDOR, TAPAH
12 NO:34/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LORONG BELAKANG DI TAMAN PERMAI JAYA, BIDOR
13 NO:35/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LORONG BELAKANG DI TAMAN GEMILANG, BIDOR
14 NO:36/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LORONG BELAKANG DI TAMAN SRI DAMAI, TAPAH
15 NO:37/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LORONG BELAKANG DI TAMAN PERMATA, BIDOR
16 NO:38/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LORONG BELAKANG DI TAMAN PUTERI INDAH, BIDOR
17 NO:39/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DI PUSAT PERDAGANGAN AIR KUNING
18 NO:40/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN SRI BIDOR
19 NO:41/2018 MENYELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DI BANDAR BIDOR SERTA KERJA BERKAITAN
20 NO:44/2018 SELENGGARA PERMUKAAN JALAN DENGAN MENURAP SEMULA JALAN PREMIX DI JALAN BALDWIN 3, JALAN PONNUSAMY PILLAR, BANDAR TAPAH
21

NO:45/2018 HINGGA

NO:56/2018

KERJA SELENGGARA PEMBERSIHAN LONGKANG TEPI JALAN DI KAWASAN PERUMAHAN, MAJLIS DAERAH TAPAH

2.         Segala dokumen mengenai sebutharga ini (Borang Sebutharga, Lukisan Pelan, Penentuan Kerja serta Syarat-Syarat Sebutharga) yang ditetapkan bagi tujuan tersebut boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan Majlis Daerah Tapah pada hari dan waktu kerja biasa dengan bayaran RM30.00.  Pembelian borang boleh dibuat mulai    4 JULAI,  2018Lawatan tapak diadakan pada   4 JULAI,  2018  pada  jam 10.00 pagi bertempat di Jabatan Kejuruteraan Dan Bangunan, Majlis Daerah Tapah.  Kehadiran adalah diwajibkan dan borang dijual pada yang berdaftar pada hari tersebut sahaja.

3.         Sebutharga ini ditutup pada  16 JULAI,  2018

4.         Tawaran sebutharga yang terendah tidak semestinya diterima.

 

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

 

t.t.

(HJ. MUHAMAD SAHLAN B. HJ. HUSNIN, AMP)

 Setiausaha,

b.p. Yang Dipertua,

   Majlis Daerah Tapah.