MENU

 

TAWARAN MENGISI KEKOSONGAN GERAI SEWAAN MAJLIS DAERAH TAPAH

  1. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Daerah Batang

            Padang untuk memohon menyewa gerai Majlis Daerah Tapah seperti berikut :-

 

BIL

LOKASI GERAI

NO. PREMIS

JENIS PERNIAGAAN

1.

Gerai MDT, Jalan Baldwin 3, 35000 Tapah, Perak

No. 3

Makanan/ Minuman

 

2.

Gerai MDT Belakang Bazar Tapah, Jalan Baldwin 35000 Tapah, Perak

No. 41

Pelbagai

          2. Syarat utama yang perlu diketahui dan di ambil perhatian oleh pemohon adalah seperti berikut :-

  • Mempunyai pengalaman;
  • Berupaya membayar sewa bulanan yang dikenakan;
  • Mempunyai modal yang mencukupi;
  • Bersedia mematuhi arahan-arahan Majlis dari masa ke semasa.

 3. Borang permohonan boleh didapati di Kaunter Bahagian Sewaan, Jabatan Pelesenan dengan

bayaran proses permohonan @ RM5.00. Semua borang permohonan hendaklah diisi dengan

lengkap dan disertakan dengan :-

 

1 Salinan Kad Pengenalan

1 Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan ( SSM )

1 Keping Gambar Berukuran Passport

1 Salinan Penyata Akaun Bank/Buku Simpanan

 

  1. Borang yang telah di lengkap isi hendaklah dikembalikan ke Bahagian Sewaan, Jabatan Pelesenan

pada atau sebelum  pada 12.01.2018 (JUMAAT) sebelum jam 4.00 petang ke alamat :-

 

BAHAGIAN SEWAAN, JABATAN PELESENAN,

MAJLIS DAERAH TAPAH

35000 TAPAH,

PERAK DARUL RIDZUAN.

TEL : 05-401 1326/2329 -  Ext. 239 / 205

 

Borang permohonan yang tidak lengkap akan di tolak. Sekiranya tidak mendapat jawapan dalam

tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan ini tutup, hendaklah menganggap permohonan tuan/

puan tidak berjaya.