MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TAPAH TAHUN 2018

JABATAN OSC

Bilangan Permohonan dan Selesai mengikut Jenis Permohonan dan Tempoh Piagam

 Majlis Daerah Tapah dari tarikh 01 JANUARI 2018 hingga 14 MAC 2018

Jenis Permohonan Bil. Mohon ^ Permohonan Dalam Proses  Permohonan Selesai* (a) = b + c + d  Selesai* Dalam Piagam (b)  Selesai* Melebihi Piagam (c)  ** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan (d)
Permohonan Serentak
6
4 (66.67%)
2 (33.33%)
 2(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Kebenaran Merancang
1
0 (0.00%)
1 (100.00%)
 26(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Pelan Kejuruteraan
2
 0 (0.00%)
2 (100.00%)
2(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Pelan Bangunan
5
0 (0.00%)
5(100.00%)
5(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
CFO
0
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)
Jumlah 14
4 (28.57%)
10(71.43%)
10(100.00%)
0 (0.00%)
0 (0.00%)